Ariga Sensei in Oslo – June 2016

poster in English & Facebook event for the seminar & Club Trip from Stavanger (on FB)
(see practical info below).Ariga2016Final2-jpg
JuShinKan has the honour of organizing the Norwegian leg of Ariga Sensei’s June Scandinavian Tour, with the cooperation of Sentrum Aikido, Sunyata Aikido dojos and the Martial Arts Federation. The seminar will take place at Sentrum Aikido in Oslo. (see practical info below).

Ariga Sensei (6. dan) is one of the closest deshi (student) of Endo Seishiro Shihan (8. dan). He started Aikido in 1989 and is now an instructor at Endo Sensei’s home dojo in Saku, Japan. He is also one of Endo Sensei’s favorite uke and gives seminars throughout Europe several times a year. If you’re a fan of Endo’s softness – this one cannot be missed!

JuShinKan organizes a club trip to Oslo for this one, and will subsedize the training fee for any of our members wishing to attend!  We’re already 11 from JuShinKan who plan to attend! There is free dojo overnight at Sentrum Aikido, the venue of the seminar.

Video with Ariga at the All Japan Embukai 2013
Video with Ariga at the Saku Embukai 2014 (Jörg Kretschmar, uke)

Practical information:

*Training schedule:
Friday 10: 19-21
Saturday 11: 10.30-12.30 & 15.30-17.30   (dinner and/or party ca 20.00)
Sunday: 11-13

*Price:
600 NOK whole camp / 200 NOK per session
500 / 150 for people travelling more than 300 km, students, unemployed.
Payment by Norwegian credit card will be accepted (iZettle).
People from abroad: please bring cash.
*Registration:
Please register as “attending” (deltar) on the Facebook event
*Location:
Sentrum Aikidoklubb at Oslo Karateklubb
Brinken 20, 0654 Oslo, Norway   see google map
GPS: 59.911385, 10.778489     directions in Norwegian
Parking: please observe parking regulations (pay parking tickets), parking attendants are zealous with giving out tickets…
*How to get there – from downtown – info will be posted in time.
From Oslo S (train/bus central station): Take Bus 60 to Brinken, then go down the stairs behind the Prix food shop.
– or – Take T-bane (metro, eastbound) to Tøyen, walk south on the divided main road to corner with Nannestadgata, you should see a sign with Oslo Karateklub beyond the parking area, with a Prix shop above it.
 – from the airport: After customs, turn right and walk to the end of the hall. There are 2 possibilities (both go to Oslo S):
a: regular train NSB – buy ticket from the RED booths – kr 92 – then go to the left to track 4, goes twice an hour, cheaper, and only 5-10 minutes more than the express.
b: express train “Flytoget” – buy ticket from the ORANGE booths, or just swipe your credit card at the entrance – kr 180 – keep right – departure every 10 mn, and takes 20 mn to downtown.
Then proceed with the above “how to get there from downtown” – your train ticket allows you to take the metro as well within a 2 hour time frame.
*Accomodation:
-At the dojo/hall: FREE (there is a kitchenette there, with water cooker, coffee machine, microwave and fridge – shower/sauna). Bring a sleeping bag and sleeping pad.
Restaurants  & coffee shops are nearby & there is a food shop right above the dojo.
-“City Appartments“: next door to dojo: price example for 2 nights, cancellable/refundable, no breakfast):
twin room (kr 1400), 4-bed apartment (kr 2200), 2-bedroom appartment for 4 people (kr 2600)


*More information:
Contact Jacqueline   mobile: +47 98250628   facebook: aikimama  or email

Welcome to Oslo and Norway!

En Kampsport for Blinde? / A Martial Art for the Blind?

(for English version, scroll down to: “A Martial Art for the Blind?”)

Nytt parti: Kampsport for blinde og svaksynte? Javisst!

IMG_2019-Tess&Trygve-BestSvaksynte og blinde får nå et kampsporttilbud i distriktet – AIKIDO!
Lær selvforsvar, bli trygg i å falle, få nye venner, kom i fysisk aktivitet og få noe selvutvikling på kjøpet – alt i trygge omgivelser (på myke matter, og i en stor sal) og med kompetente instruktører.

I høst snikstartet JuShinKan Aikido med en prøvegruppe bestående av Maria Theresa «Tess» Ueland, Trygve Haga Thorsen og Øyvind Lode, som fikk kjørt seg litt i høsttiden og kan attestere at dette var veldig kjekt, og de ønsker seg flere treningskamerater!

Nytt kull begynner 19 januar
Vi starter da et nytt kull tirsdag 19. januar, det blir ukentlige treninger på 1,5 timer, mest sannsynligvis på tirsdager kl 15-16.30 (selv om dette kan endres i forhold til når det passer best for deltakerne, eller det kan bli aktuelt å starte 2 grupper).
Vi ønsker særlig ungdommer velkommen!   Ta kontakt med Jacqueline: 98250628, jacqueline.vonarb@uis.no eller Jacqueline Aikimama på Facebook

Hvordan trener vi?
Vi begynner kullet som en separat nybegynnergruppe med minst 2 instruktører, og gjerne noen medhjelpere. Vi trener på en veldig myk overflate: en dobbel-tykkelse med judomatter. Vi lærer grunnleggende aikido prinsipper, trener balanse og koordinasjon, å falle trygt samt å komme opp igjen med minst mulig strev, vi lærer å kjenne på kontakt, føring, lede partnerens energi (litt som ledsagerteknikken, men med litt mer fart!), vi lærer å komme oss løs fra grep, hvordan man mottar et slag og leder det videre i en trygg konfliktresolusjon, rulle framover og bakover og selvfølgelig, en del grunnleggende teknikker. Øvelsene er tilpasset til hver enkel sin fitness og abilitet. Du kan regne med å få myknet opp kroppen og komme i form også!
Når vi begynner å kjenne oss trygge på disse grunnleggende ting vil vi gradvis tar steget med å delta i vanlig trening med seende.

Hva skal jeg ha på meg?  Joggebukse og langermet T-skjorte. Vi trener barfot. Vi har omkledningsrom og en dusj, og uniformer finnes til salgs, om man vil ha det.

Hva koster det?  2 gratis prøvetimer!
Da dette tilbudet inngår i prosjektet der dere er med å utvikle tilbudet, blir det halvpris på trening så lenge prosjektet varer (2 år, dvs ca kr 215 pr måned, plus en årlig medlemsavgift som dekker obligatorisk forsikring).

Hvor? Adressen er Hillevågsveien 31-33, rett over Elixia (men ikke samme inngang, vår inngang er rundt hjørnet, den samme som til Idrettsklinikken, vår nabo).
Buss: nr 1-2-3 stop nesten rett utforbi (stoppeplass Hillevåg), gå gjennom Esso stasjonen til baksiden av bygningen, eller opp trappene på forsiden av bygningen.

Hva er Aikido?
Aikido er en kampkunst – det skiller seg fra det man tenker som kampsport da vi ikke har tevlinger eller konkurranser: her gjelder det nemlig å bli bedre sammen, ikke bedre enn.  Aikido egner seg veldig godt for svaksynte/blinde, da det er basert på kontakt, det vil si berørelsen mellom treningspartnere brukes til å kjenne hvor partneren er, hvor intensjonen hans går, for så å deflektere og lede denne «angrepsenergi» bort i enten et kast eller en lås.  Det er først og fremst er selvforsvar, vi lærer altså ikke å ødelegge for å forsvare oss, men tar sikte på å vare på oss selv og på «angriperen», derfor blir det ofte brukt av politi. Den største motstanderen, det er egentlig oss selv!

Bakgrunn:
Høst en 2015 foretok JuShinKan et forprosjekt med Tess, Trygve and Øystein, med hjelp fra Blindeforbundet (avd. Rogaland) og støtte fra Stavanger Idrettsrådet’s Idrett+ program. Og november 2015 fikk JuShinKan beskjed om støtte fra Extrastiftelsen for et 2-års prosjekt for å utvikle integrasjon av annerledes-fungerende individer inn i aikido trening og nå er vi i gang!
I 2016 fokuserer vi på synshemmede, og i 2017 blir det fokus på funksjonshemmede (og fortsetter med synshemmede, selvfølgelig). Målet er å spre erfaringen til andre aikido dojo’er og sprenge mytene om “dette er ikke noe for en synshemmet”.

*     *     *
in English:    New class: A Martial Art for the Blind? Indeed!IMG_2019-Tess&Trygve-Best

The sight impaired have now the possibility to train a Martial Art in town – AIKIDO!
Lærn some self defence, confidence in falling, get new friends, get in shape and throw in some self development and polishing of the mind – all this in the safe environment (very soft mats and a big hall) and competent instructors.   We sneak-started last Autumn with Tess, Helge and Øyvind. They had a great time and are looking forward to new training partners!

We are starting a new group on tuesday 19 January, and there will be weekly practice on tuesdays 15-16.30 (can be changed according to people’s availability).  
Contact Jacqueline for info and to sign up: 98250628, jacqueline.vonarb@uis.no or on Facebook.

How do we train?
We start in a separate beginner group with at least 2 instructors og possibly some assistants. We train on very soft double-layered judo mats. We will learn basic aikido principles, practice balance and coordination, learn to fall safely and then come up again without too much strain, to roll backwards and forwards, to feel the contact, to lead the partner’s energy, to get out of holds, how to receive a hit or a grab and lead it on to a lock or a throw. The exercises are adapted to each person’s fitness and ability. You can bet you’ll get in better shape too!

Once we start feeling confident in these basics, we will gradually join the regular classes with the seeing. 

What to wear?  Jogging pants and some long-sleeved T-shirt.  We train barefoot. There are changing rooms and a shower here, and uniforms for sale. 

What does it cost?  2 free trial classes!
Since this is a project in which you’ll be helping us to develop this type of training, the practice will be half price for the duration of the project (up to 2 years, i.e. ca 215 pr month, plus a yearly membership fee of 215 that includes a mandatory insurance). 

Where? The addresse is Hillevågsveien 31-33, right over Elixia (different entrance, though, same entrance as to Idrettsklinikken, our neighbour).
Buss: nr 1-2-3 stop almost right outside (stop called Hillevåg), walk through the Esso station to the back side of the building, or up the stairs from the front (street) side of the building. 

What is Aikido?
Aikido is a Martial Art – it is not a sport because there is no competition: our aim to to make each other better, not become better than.  Aikido is a good fit for the sight impaired and blind, because it is based on contact, meaning it is the touch between is used to feel where the partner is, where his intentions (energy) is leading, in order to deflect and lead that energy into a throw or a lock.  We do not learn to destroy to defend, but aim to take care of ourselves and our “attacker”, which is why this martial art is often used by police officers. Our biggest competitor is really our self!

Background: 
Autumn of 2015: JuShinKan lead a pre-project at the dojo with the help of Tess, Trygve and Øystein, with the support of the local Association for the Blind and the Sports Council of Rogaland’s programme Idrett+. Then in November 2015, JuShinKan received a 2-year project grant from the Extrastiftelsen foundation to develop the integration of differently-abled into aikido training.
So in 2016 we’ll be focusing on the sight impaired, and in 2017 on the movement impaired and we’ve now officially started the project. The aim is to spread our experience to other aikido dojo’s.

Exciting 2016 at JuShinKan!

Not only does JuShinKan have a beautiful and spacious dojo and a good influx of new members (especially young ladies) we also have plenty of great aikido activities lined up for the year – do mark your calendars!

– West Coast Aikido Festival (26-28 February, 2016) details:  poster-pdf – check updates on the FB event here

PicsArt (farge)

It’s the 8th time that the 5 isolated clubs of the West Coast get together for the “West Coast Aikido Festival” (Vestlandet Aikido Festival or VAF), this time hosted by JuShinkan. Bergen Aikidoklubb, Haugesund Aikidoklubb, BSI and Kristiansund each organize a club trip to attend.

The aim of the event is to “know each other better, train with others than we are used to, learn from each other, and so that it will be easier to stop by in each other dojos and open our horizon”. You can count on some good aikido and great socializing there!

One instructor from each of the 5 dojos will each be teaching one session, and Erik Vanem (3. dan, Oslo Aikidoklubb) and from the NAF technical committee will both teach one session and preside over the grading (6th through 1st kyu) for the NAF candidates.

Transportation to Stavanger is sponsored by VAF/NKF for up to one car pr participating West Coast club – fill them up! Accomodation: free at the dojo  (15+ mattresses are there)

– Seminar with Roberto Martucci, 6th dan (15-17 april 2016) poster in English  (coming soon) Roberto Martucci, 6th Danor see updates on Facebook event

Roberto Martucci  is coming back to hold his 3rd seminar in Stavanger! It is very much a pleasure to practice with such a jovial, warm and generous sensei, who, with a background of Tissier-line aikido now fully embraces the teachings of Endo sensei into his own beautiful contact-based, yet sharp, aikido.

This year Roberto Martucci is bringing some of his students, and already several aikidoka from Trondheim and Oslo have announced that they are coming! – This augurs well for good practice!!!

– Seminar with Ole Kingston, 4th dan Daito Ryu Aikijujutsu
(20-22 May 2016) see Facebook event.
2015-04-gruppeHappy-croppedOle Kingston teaches from a wheelchair and this seminar is part of Stavanger JuShinKan Aikido’s project on how to integrate differently-abled aikidoka into our dojo and training, 2-year a project sponsored by the Extrastiftelsen Foundation.
We will continue to explore the common principles between aikijujutsu and aikido, and how to apply these to wheelchair practitioners, as well as discuss what integration and adaptation mean both to the club and the practitioners.

Club Trip to Seminar with Kaname Ariga, 6th dan, dojo-cho of Endo Shihan’s dojo in Saku, Japan (10-12 June 2016, in Oslo) poster in English, see Facebook event for the seminar, Facebook event for Club Trip – and practical info on our website

Ariga2016Final2-jpgJuShinKan, together with a couple of Finnish clubs, is co-organizing Ariga Sensei’s June tour of Scandinavia, and the Norwegian leg of trip will go to Oslo.

Ariga Sensei is one of the closest deshi (student) of Endo Seishiro Shihan. He started Aikido in 1989 and is now an instructor at Endo Sensei’s home dojo in Saku, Japan. He is one of Endo Sensei’s favorite uke and gives seminars throughout Europe several times a year. If you’re a fan of Endo’s softness – this one cannot be missed!
JuShinKan will organize a club trip to Oslo for this one, already 11 Jushinkan’ers are going!
Video with Ariga at the All Japan Embukai 2013
Video with Ariga at the Saku Embukai 2014 (Jörg Kretschmar, uke)

Yamashima Shihan, 7th dan, Scandinavia Tour 2016 includes Stavanger!
(8-10 august 2016)  tour poster  & Facebook event

Yamashima BildeTakeshi Yamashima is a longtime student of Yamaguchi sensei, and is famous for his very soft aikido. He has been a regular at Hombu Dojo’s morning classes for many years and instructs at a number of dojo in the Tokyo area, and extensively at seminars throughout the world.

The 2016 Scandinavia tour will start with a weekend seminar in Oslo (5-7 aug), mid-week classes in Stavanger (8-10 aug), then continue with another weekend seminar in Stockholm (11-14 aug).

Peter & Anna Spangfort (6 & 5 dan), as well as several other high graded Swedish aikidoka friends are following Yamashima to Oslo and Stavanger – we are garanteed great training and good times!
Videos: Yamashima Oslo 2015 – Yamashima Heidelberg 2014

– Fjords’n’Aikido Marc Bachraty, 5th dan (25-28 aug 2016)
see info poster in English (coming soon) and Facebook event

2010-Marc&Henryk-cutoutFor the 8th seminar with Marc Bachraty – we’re going to try something new! but same old, Marc is offering an extra class on thursday evening!

If you like Christian Tissier, this Marc Bachraty seminar is for you! Marc is one of Tissier’s main students, substitute teaches at his dojo in Vincennes for him and serves as uke for Tissier in many demonstrations (see YouTube videos) and seminars, as well as giving many international seminars himself. A down to earth person with a warm personality, a good teacher with a powerful and clean technique! Bachraty Sensei is usually followed by many aikidoka travelling to Stavanger to practice and share a good time – this seminar attracts over 50 aikidoka, also from Austria, Chile, England, Finland, France, Germany, Netherlands, Sweden, Switzerland (so far…) and from all major cities in Norway – so we have plenty of good practice partners!

Welcome to Stavanger!  (also in between seminars, of course!)

 

2015 Fjords’n’Aikido Seminar with Marc Bachraty!

Bachraty-Stavanger2015-Fjord&AikidoWhat a way to start the season!  This will be the 7th Seminar with Marc Bachraty Sensei (5. dan Aikikai) and it will again include a Fjords trip to the Pulpit Rock. So far, over 45 people have registered, a third are visitors from abroad, and half are yudansha (black belts), many of them 4th and 5th dan. Quite the event! Please see the seminar 2015 poster for details and do visit our 2015 Facebook Event for the latest news and to see who’s coming. Do sign up on Facebook or send an email if you’re intending to come – it helps tremendously with a smooth planning. Welcome to Stavanger!

PRACTICAL INFO:

Weapons: 
Yes, there will be bokken and jo classes! If you are local or come by car/train/bus: please bring your own bokken/jo (if possible more than one) If you fly: we’ll have bokken for loan

Accomodation:  
1. Dojo: You can stay overnight at the dojo for free,  bring a sleeping bag, a sheet and a pillowcase. There are plenty of mattresses and pillows there. There is a kitchenette there with 1 cooking plate, oven, microwave, coffee machine, water cooker, plates/cutlery/cups, a fridge/freezer and a dishwasher. There are several grocery shops nearby (see info sheet in dojo for opening times and location), also a bakery and take-away’s. There is a washing machine there, but it’s old so the gis won’t be dry til next day, try to bring enough keikogis to last the seminar. Priority goes to people staying at the dojo 3 nights or more. If you stay at the dojo, please keep the place very tidy in the common areas as we have other users in house.

2. Hotels/Hostels/Bed&Breakfast:
Check this website page (scroll to just below the map) for hotels near the dojo.
We recommend St Svithun hostel (vandrerhjem), same place as the St Svithun hotel, as it both has a hotel and a hostel option with different prices (incl. breakfast), and is the closest to our dojo.
We also have a sportsdeal with Clarion Energy hotel next to the seminar hall: single/double/triple room, incl brkfst & wifi = 650/805/1045 pr room/night. Ask Jacqueline for booking instructions.

However, these options are subject to availability and may be filling up soon, but I have a tip: try a search through www.booking.com, you might get lucky at that same hotel anyway.

3. Private: There are a few private accomodation available with one or other of our aikidoka. Pretty filled up already, but your have any medical or other good reason to have a private room, we’ll try hard to accomodate.

Seminar Location:  siddis-kampsport-hallen
Thursday: At the JuShinKan dojo
Friday-Sunday: The Martial Arts Hall (Kamsporthallen) at Siddishallen

Stavanger has a brand new martial arts hall with 360 m2 of judo-mats – and we’ve secured the hall for our seminar!!!
There will be no mat-moving, meaning our home-dojo will have even more sleeping spots for those wishing to benefit from  free dojo-accomodation.
The thursday extra class will take place at the dojo, by the way!

Directions:
Directions and map to the seminar hall Siddis-hallen (to the parking garage nearby):
click here. Address: Ishockeyveien 180, 4021 Stavanger / GPS: 58.954602, 5.695756
Directions and map to the dojo: click here.
Address: Hillevågsveien 33, 4016 Stavanger / GPS: 58.949554, 5.741960

Bus from city centre to hall: nr 3 (from stop nr 16), nr 6 or 7 (from stop nr 19) or nr 29 (from stop nr 20). Get off at Stavanger Forum (5 mn ride) and cross the pedestrian bridge to Siddishallen.
Bus from dojo to hall: nr 3 across the street, towards city, then same as above.
Other transportation methods to/from dojo, to/from airport to city or dojo, etc : see our website.
Bus from St Svithun to Hall: nr 4 from the tunnel stop to the end station Madlakrossen, then walk back to Siddishallen past the Clarion Hotel and DNB Arena.

Map of dojo / hall / hotels / BBQ-place:

Map: http://tinyurl.com/DojoHotelsHallSnakeIsland
A. JuShinKan dojo
B. St. Svithun Hostel
B. Siddishallen (2 routes)
C. Comfort Hotel Energy
D. Snake Island Aiki-Inn = Jac’s place (Barbeque saturday night)

Social events:
-Friday: Fjords’n’Mountain hike to the Pulpit Rock (separate info will be provided). Cost: price of fuel, ferry, parking and food/water will be shared among participants, estimate: NOK 300
Bring: good shoes, warm clothes, wind/water tight jacket, small backpack (for water, food and extra clothing).
-Saturday:  BBQ at the “Snake Island Aiki Inn”. Cost: NOK 100 (will organize transportation from dojo or downtown)

Schedule:
Thursday 27th:  NB: at the JuShinKan dojo!
– 19.30-21  Extra practice with Marc Bachraty
Friday 28th:        at the Kampsporthallen at Siddishallen
-09.00-16-ish  Fjords’n’Mountain hike to the Pulpit Rock (separate info will be provided)
– 19.30 – 21.00
Saturday 29th:
– 10.00 – 11.30
– 16.00-17.30 (NB we have to be out of the hall by 18 sharp!)
– 20-ish – BBQ at the “Snake Island Aiki Inn” (will organize transportation from dojo or downtown)
Sunday 30th:
– 11.00-13.30 (with a small break)

Price: in NOK* (full seminar / pr session)
Full seminar (fri-sun): 600 / 200
Aikidoka from outside region: 500 / 150
Aikidoka from abroad: 400 /100
Juniors up to 19/Students : 400 / 100

2014 Fjords’n’Aikido Seminar with Marc Bachraty!

What a way to start the season!  This will be the 7th Seminar with Marc Bachraty Sensei (5th dan Aikikai) and it will again include a Fjords trip to the Pulpit Rock.
So far, over 45 people have registered, half are visitors from abroad, and 50% are yudansha (black belts) up to 5th dan. Quite the event!

Please see the  info poster for details and do visit our Facebook Event for the latest news and to see who’s coming.
Do sign up on Facebook or send an email if you’re intending to come – it helps tremendously with a smooth planning.


BachratyStavanger28-31aug2014Welcome to Stavanger and to JuShinKan Aikido!

A bit of news: in March of 2014 our dojo moved! On the same road, but 500 m more South. We are now located above the Elixia sports centre, neighbour with the Idrettsklinikken, and the entrance is in the back of the building (access through the Esso station).

Find more info and a map here.

Practical Info (preliminary – updated info will be sent one week before in pdf)

Weapons: yes, there will be bokken classes!
If you are local or come by car/train/bus: please bring your bokken (if possible more than one)
If you fly: we’ll have bokken for loan

Accomodation: 
1. Dojo:
You can stay overnight at the dojo for free,  bring a sleeping bag, a sheet and a pillowcase. There are mattresses and pillows there.
There is a kitchenette there with 1 cooking plate, oven, microwave, coffee machine, water cooker, plates/cutlery/cups, a fridge/freezer and a dishwasher.
There are several grocery shops nearby (see info in dojo for opening times and location), also a bakery and take-away’s.
There is a washing machine and dryer there, but as there will be many people staying at the dojo, try to bring enough keikogis to last the seminar, so priority goes to people staying at the dojo 3 nights or more.
If you stay at the dojo, please keep the place very tidy in the common areas as we have a tenant who has clients coming through.

How to get to the JuShinKan dojo by foot/bus/train/airport shuttle :  see this page (scroll to under the map)

2. Hotels: these are filling up very fast as there is a huge international petroleum congress in town that week –
tip 1: even if the hotel website says it’s full, try a search through www.booking.com, you might get lucky. Closest hotels are: St. Svithun and Park Inn.
tip 2: if it’s still full, try searching for a friday-sunday stay (and stay thursday night at the dojo for free).

3. Private: There are a few private accomodation available with one or other of our aikidoka. Pretty filled up already, but your have any medical or other good reason to have a private room, we’ll try hard to accomodate.

Seminar Location: 

Thursday: At the JuShinKan dojo
Friday-Sunday: Tastarustå Idrettshall, (or see B on the map link below)
address: Gjerdeveien 32, next to Tastarustå school.
GPS coordinates: 58.985561, 5.692377
To get there by bus: Take Bus nr 2, goes every 10-15 mn (mon-fri) and every half hour (sat/sun) and get off at stop “Froastølveien” right outside the hall
From dojo to hall : take the bus nr 2, across the street from the Pharmacy/Bakery (towards city centre)
From city centre to hall: Bus nr 2 leaves from bus stop nr 25  (direction Tasta)
Bus information will be posted at the dojo for the people sleeping there or check the online bus routes (enter from: “Hillevåg” (for dojo start) or “Stavanger Sentrum” (for city start)  and for destination, enter: Froastølveien (the stop by the Hall).

Map of dojo / hall / BBQ-place:
Map: http://tinyurl.com/hall-dojo-BBQ
– JuShinKan dojo (bottom destination)
– Tastaruståhallen (upper left destination)
– Snake Island (Barbeque saturday night, upper right)

Social events:

-Mon-Wed: much activities at the harbour, with the ONS (petroleum congress) festival – many boats, booths, music, etc. Most of it free to all.
(NB: wednesday evening, concert and fireworks!)
-Thursday evening: Pint at a Pub, Nightwalk on the harbour
-Friday: Fjords’n’Mountain hike to the Pulpit Rock (separate info will be provided). Cost: price of fuel, ferry, parking and food/water will be shared among participants,
estimate: NOK 300
-Saturday:  BBQ at the “Snake Island Aiki Inn”. Cost: NOK 100
(will organize transportation from dojo or downtown)

Schedule:

Thursday 28th:  NB: at the JuShinKan dojo!
– 19.30-21  Extra practice with Marc Bachraty

Friday 29th evening:
-09.00-16-ish  Fjords’n’Mountain hike to the Pulpit Rock (separate info will be provided)
– 19.30 – 21.00
Saturday 30th:
– 10.00 – 11.30 (NB this is a new time!)
– 16.00-17.30 (NB we have to be out of the hall by 18 sharp!)
– 20-ish – BBQ at the “Snake Island Aiki Inn” (will organize transportation from dojo or downtown)
Sunday 31st:
– 11.00-13.30 (with a short break, bring snack)

Stavanger and Sandnes cooperate for a great summer schedule!

Aikido on the Pulpit RockJuShinKan Stavanger and Sunyata Sandnes Aikidoklubb are cooperating to offer as much training as possible during the summer holidays for all of our members and aikido-guests that may be travelling through the region!  Members can train at each other’s dojo for free and aiki-travellers are super-welcome!! From the end of school (June 20) until school starts again (August 17), you can train aikido here:

Tuesday:  18.30-20.00    JuShinKan Stavanger*
Wednesday:  20.00-21.30    Sunyata Sandnes**    (Call Patrick if interested: 95271653)
Thursday:  18.30-20.00    JuShinKan Stavanger*

Saturday/Sunday:  ad hoc practice in Stavanger* – check our Facebook page for info.

NB: the schedules may sometimes be adjusted a bit, please double-check for latest news on the Facebook pages: !!! Info and contact here:

*  Stavanger JuShinKan:  how to get there / Facebook / Website / email
**  Sandnes Sunyatahow to get there / Facebook / Website / email

Both JuShinKan  and Sunyata are back to full training schedule from school start (from 17 august), kids and juniors too. Have a great Aiki-Summer!

Extra: Self-Defence for Women, introduction course

IMG_9106-GROUPJuShinKan invites all the ladies in the club together with a guest group from Conoco Phillips and others who would like to try some self-defence, aikido-style!
(Guys are welcome of course – and they get to be the “bad boys”!!!)

It is a two-part course:

I. Thursday 24.4 – 18.30-20.30: Introduction, Techniques and Application
II. Sunday 27.4 – 12.00-14.00: Repetition, Practice and more

It is possible to attend just one of the days.

The instructor, Tomek Gaertner, has studied aikido at the special intensive one-year course for the Tokyo Riot Police in Japan – he will show effective techniques aimed at defending oneself with neutralizing the attacker.

Open for all women (15 yr-old minimum), with previous martial arts experience or without.

Price: free for members of JuShinKan – 50 kr/day for others.
Sign-up/more info: on the Facebook Event  or call 98250628 (Jacqueline) or 95708408 (Bob)

 

Great Season at JuShinKan

Not only does JuShinKan have a brand new and spacious dojo, we also have a great aikido season lined up year – do mark your calendars!

– West Coast Aikido Festival (14-16 March, 2014) details:  poster in english  – or FB event here

2014-VAF-logo-image

This year’s edition of the “West Coast Aikido Festival” (Vestlandet Aikido Festival or VAF) is hosted by Bergen Aikidoklubb and BSI Aikido. JuShinkan is co-organizing, and we will travel to Bergen as a club-event.

One instructor from each of the 5 dojos will each be teaching one session, and Erik Vanem (3. dan, Oslo Aikidoklubb) and from the NAF technical committee will both teach one session and preside over the grading (6th through 1st kyu) for the NAF candidates.

The aim of the event is to “know each other better, train with others than we are used to, learn from each other, and so that it will be easier to stop by in each other dojos and open our horizon”. You can count on some great socializing there!

Transportation to Bergen is sponsored by VAF and by JuShinKan and will therefore be free for members – so far we’ve almost filled up 3 cars, and have room for more!

Mid-week workshop with Antony Pinchbeck, 4th dan (26-27 March 2014) poster in English or see Facebook event here

TonyPic-croppedStavanger JuShinKan Aikido welcomes you to a mid-week workshop with focus on grading preparations, with guest instructor Antony Pinchbeck (4th dan Aikikai) from England, who is dropping by JuShinKan on his way to the weekend seminar in Trondheim.
Tony’s effortless and precise form is transmitted very supportively and with great humour. He runs his own club just outside of London: Kamo Aikido Club in Aylesbury

– Seminar with Roberto Martucci, 6th dan (23-25 may 2014) poster in English
Roberto Martucci, 6th Danor see Facebook event here

Roberto Martucci  is coming back to hold his 2nd seminar in Stavanger! It is very much a pleasure to practice with such a jovial, warm and generous sensei, who is able to amalgamate the teachings of Tissier and Endo sensei into his own beautiful contact-based, yet sharp, aikido.

This year Roberto Martucci is bringing some of his students, and already 6 aikidoka from Trondheim have bought their tickets! – This augurs well for good practice!!!

.

– Fjords’n’Aikido Marc Bachraty, 5th dan (28-31 May. 2014), see info poster in English and Facebook event 

2010-Marc&Henryk-cutoutFor the 6th seminar with Marc Bachraty – we’re going to the Pulpit Rock again! and Marc is offering an extra class on thursday evening!

If you like Christian Tissier, this Marc Bachraty seminar is for you! Marc is one of Tissier’s main students, substitute teaches at his dojo in Vincennes for him and serves as uke for Tissier in many demonstrations (see YouTube videos) and seminars, as well as giving many international seminars himself. A down to earth person with a warm personality, a good teacher with a powerful and clean technique! Bachraty Sensei is usually followed by many aikidoka travelling to Stavanger to practice and share a good time – this seminar attracts aikidoka  from Austria, Chile, England, Finland, France, Germany, Netherlands, Sweden, Switzerland (so far…) and from all major cities in Norway – so we have plenty of good practice partners!Welcome to Stavanger!  (also in between seminars, of course!)

New Dojo from March 1st!

Elixia-01-Outside-withSignandArrow
It’s Bigger, better and it’s all ours, with great neighbours such as Elixia (biggest training centre in the region) and Idrettsklinikken (a therapy institution for sports injuries). 
For pictures of the new dojo on Facebook

The new Location’s adress: Hillevågsveien 31-33 (click for map). Entrance by foot from Hillevågsveien (look for the stairway in the building between Elixia and Esso)

There is parking behind the building, access via the Esso Station – 2 hours free, but do take a parking ticket!  Use the back entrance.  For direction on how to get there by bus / airport shuttle / train and info on accomodation nearby: click “location” in the menu on the right.

We now have 2 separate dojos: the main dojo is 130 m2 and can be expanded to 160 m2 if the corridor is matted as well (f.ex. when we have seminars). It is matted with judo mats, and a layer of under-mats to soften falls. 

The smaller dojo is a separate room of ca 50 m2 with mirrors on one side. Perfect for non-matted activities such as iaido, tai-chi, chi-gong, yoga, kung fu, etc. We are, in fact, looking for like-minded groups to sub-let time in our dojo.

We are currently building changin rooms, and installing a couple of showers. There is also a spacious area for socializing, complete with a kitchenette (with fridge/freezer, water cooker, coffee machine, microwave, oven (but no cooking plates) and a sink. The corridor will become a gallery as well.

In the back there are two additional rooms with windows from floor to ceiling, for which we would like to welcome like-minded therapists, or groups wanting their own room.

We’re all working hard to get the place up and going, and we will start practicing there the first week of March, after an inauguration party on March 1st.

COME ON DOWN and help get the dojo ready!  There’s more to do!

New dojo is open for more new-dojo-waza!!! Call Bob or Stancho to get access to the dojo if you have some extra time to volunteer. Even if you only have a couple of hours – no job is too small, anything you can contribute gets us closer to enjoying a wonderful new dojo!

We’ve already had one “dugnad” weekend (21-23 February 2014) during which we moved most of the mats/materials/uniforms, dismounted the mirrors, painted the imPossible Purple into Wonderful White, cleaned and redirected the ventilation ducts, and many other odd jobs.

Next weekend (1-2 March) – we will place the undermats and the mats in the new dojo and celebrate our good forturne on Saturday night.

Pictures from Day 1 & 2 & 3:  click here for photostream on Facebook)

Done So far:

Day 1 (fri 21.2): Two shower cabinets were delivered and carried upstairs. Truck and trailed time were donated for shuttle traffic between the dojos – we moved all the mats from storage, the blue mats, the uniforms, weapons, kitchen and other equipment to the new dojo’s little dojo, including the big box with the cherry tree, the pine and the bamboo (70 manhours)

Day 2 (sat 22.2): Kitchen doors, fixings and paint all fixed up. All lights in the dojo are serviced. Painted two coats in the main dojo: the ceiling is no longer black and the imPossible Purple has become peaceful White. Ventilation ducts are cleaned and rotated to maximize head room. Entry hall mirror removed, plastered and painted. Mirrors in the old dojo were dismounted. Thanks to those who came by with hotdogs and coffee!  (70? manhours)

Day 3 (sun 23.2): All painting done in main dojo and entrance. Storage stuff moved from small dojo to back room. Small dojo cleaned. Big dojo tidied and looking great (corridor needs a polish….). All mirrors moved to new dojo (no breaks!).  (50 man hours)

Todo:
– Undermats are coming thurday or friday – to be carried upstairs
– Mat laying session (cutting old and uneven mats for the uneven walls) -> March 1st
– Party Satuday evening (1st March)
– Plan walls for a changing room
– Install showers and connect washing machine
– Install hooks and benches in the changing rooms

Holiday Practice? Yes!

Yes! we’ll be training throughout the holiday,
Nisse-ukemi-Jul2012though with a reduced schedule – as follows:

Mon 23                : 18.30-20
Tue-thu 24-26   : Merry Christmas!
Fri 27                     : 18.30-20
Weekend             :  free practice (use FB to agree on time)

Mon 30                : 18.30-20
Tue-wed 31.12-1.1   : Happy New Year!
Thu 2 jan             : First class of the year:
17.15-18.15 Juniors
18.30-20.00 Seniors

Have a merry holiday and a great new year – hope to see you on the tatami in between the great meals!!!