En Kampsport for Blinde? / A Martial Art for the Blind?

(for English version, scroll down to: “A Martial Art for the Blind?”)

Nytt parti: Kampsport for blinde og svaksynte? Javisst!

IMG_2019-Tess&Trygve-BestSvaksynte og blinde får nå et kampsporttilbud i distriktet – AIKIDO!
Lær selvforsvar, bli trygg i å falle, få nye venner, kom i fysisk aktivitet og få noe selvutvikling på kjøpet – alt i trygge omgivelser (på myke matter, og i en stor sal) og med kompetente instruktører.

I høst snikstartet JuShinKan Aikido med en prøvegruppe bestående av Maria Theresa «Tess» Ueland, Trygve Haga Thorsen og Øyvind Lode, som fikk kjørt seg litt i høsttiden og kan attestere at dette var veldig kjekt, og de ønsker seg flere treningskamerater!

Nytt kull begynner 19 januar
Vi starter da et nytt kull tirsdag 19. januar, det blir ukentlige treninger på 1,5 timer, mest sannsynligvis på tirsdager kl 15-16.30 (selv om dette kan endres i forhold til når det passer best for deltakerne, eller det kan bli aktuelt å starte 2 grupper).
Vi ønsker særlig ungdommer velkommen!   Ta kontakt med Jacqueline: 98250628, aikimama@gmail.com eller Jacqueline Aikimama på Facebook

Hvordan trener vi?
Vi begynner kullet som en separat nybegynnergruppe med minst 2 instruktører, og gjerne noen medhjelpere. Vi trener på en veldig myk overflate: en dobbel-tykkelse med judomatter. Vi lærer grunnleggende aikido prinsipper, trener balanse og koordinasjon, å falle trygt samt å komme opp igjen med minst mulig strev, vi lærer å kjenne på kontakt, føring, lede partnerens energi (litt som ledsagerteknikken, men med litt mer fart!), vi lærer å komme oss løs fra grep, hvordan man mottar et slag og leder det videre i en trygg konfliktresolusjon, rulle framover og bakover og selvfølgelig, en del grunnleggende teknikker. Øvelsene er tilpasset til hver enkel sin fitness og abilitet. Du kan regne med å få myknet opp kroppen og komme i form også!
Når vi begynner å kjenne oss trygge på disse grunnleggende ting vil vi gradvis tar steget med å delta i vanlig trening med seende.

Hva skal jeg ha på meg?  Joggebukse og langermet T-skjorte. Vi trener barfot. Vi har omkledningsrom og en dusj, og uniformer finnes til salgs, om man vil ha det.

Hva koster det?  2 gratis prøvetimer!
Da dette tilbudet inngår i prosjektet der dere er med å utvikle tilbudet, blir det halvpris på trening så lenge prosjektet varer (2 år, dvs ca kr 215 pr måned, plus en årlig medlemsavgift som dekker obligatorisk forsikring).

Hvor? Adressen er Hillevågsveien 31-33, rett over Elixia (men ikke samme inngang, vår inngang er rundt hjørnet, den samme som til Idrettsklinikken, vår nabo).
Buss: nr 1-2-3 stop nesten rett utforbi (stoppeplass Hillevåg), gå gjennom Esso stasjonen til baksiden av bygningen, eller opp trappene på forsiden av bygningen.

Hva er Aikido?
Aikido er en kampkunst – det skiller seg fra det man tenker som kampsport da vi ikke har tevlinger eller konkurranser: her gjelder det nemlig å bli bedre sammen, ikke bedre enn.  Aikido egner seg veldig godt for svaksynte/blinde, da det er basert på kontakt, det vil si berørelsen mellom treningspartnere brukes til å kjenne hvor partneren er, hvor intensjonen hans går, for så å deflektere og lede denne «angrepsenergi» bort i enten et kast eller en lås.  Det er først og fremst er selvforsvar, vi lærer altså ikke å ødelegge for å forsvare oss, men tar sikte på å vare på oss selv og på «angriperen», derfor blir det ofte brukt av politi. Den største motstanderen, det er egentlig oss selv!

Bakgrunn:
Høst en 2015 foretok JuShinKan et forprosjekt med Tess, Trygve and Øystein, med hjelp fra Blindeforbundet (avd. Rogaland) og støtte fra Stavanger Idrettsrådet’s Idrett+ program. Og november 2015 fikk JuShinKan ES_LOGO_rgbbeskjed om støtte fra Extrastiftelsen for et 2-års prosjekt for å utvikle integrasjon av annerledes-fungerende individer inn i aikido trening og nå er vi i gang!
I 2016 fokuserer vi på synshemmede, og i 2017 blir det fokus på funksjonshemmede (og fortsetter med synshemmede, selvfølgelig). Målet er å spre erfaringen til andre aikido dojo’er og sprenge mytene om “dette er ikke noe for en synshemmet”.

*     *     *
in English:    New class: A Martial Art for the Blind? Indeed!IMG_2019-Tess&Trygve-Best

The sight impaired have now the possibility to train a Martial Art in town – AIKIDO!
Lærn some self defence, confidence in falling, get new friends, get in shape and throw in some self development and polishing of the mind – all this in the safe environment (very soft mats and a big hall) and competent instructors.   We sneak-started last Autumn with Tess, Helge and Øyvind. They had a great time and are looking forward to new training partners!

We are starting a new group on tuesday 19 January, and there will be weekly practice on tuesdays 15-16.30 (can be changed according to people’s availability).  
Contact Jacqueline for info and to sign up: 98250628, aikimama@gmail.com or Jacqueline Aikimama on Facebook

How do we train?
We start in a separate beginner group with at least 2 instructors og possibly some assistants. We train on very soft double-layered judo mats. We will learn basic aikido principles, practice balance and coordination, learn to fall safely and then come up again without too much strain, to roll backwards and forwards, to feel the contact, to lead the partner’s energy, to get out of holds, how to receive a hit or a grab and lead it on to a lock or a throw. The exercises are adapted to each person’s fitness and ability. You can bet you’ll get in better shape too!

Once we start feeling confident in these basics, we will gradually join the regular classes with the seeing. 

What to wear?  Jogging pants and some long-sleeved T-shirt.  We train barefoot. There are changing rooms and a shower here, and uniforms for sale. 

What does it cost?  2 free trial classes!
Since this is a project in which you’ll be helping us to develop this type of training, the practice will be half price for the duration of the project (up to 2 years, i.e. ca 215 pr month, plus a yearly membership fee of 215 that includes a mandatory insurance). 

Where? The addresse is Hillevågsveien 31-33, right over Elixia (different entrance, though, same entrance as to Idrettsklinikken, our neighbour).
Buss: nr 1-2-3 stop almost right outside (stop called Hillevåg), walk through the Esso station to the back side of the building, or up the stairs from the front (street) side of the building. 

What is Aikido?
Aikido is a Martial Art – it is not a sport because there is no competition: our aim to to make each other better, not become better than.  Aikido is a good fit for the sight impaired and blind, because it is based on contact, meaning it is the touch between is used to feel where the partner is, where his intentions (energy) is leading, in order to deflect and lead that energy into a throw or a lock.  We do not learn to destroy to defend, but aim to take care of ourselves and our “attacker”, which is why this martial art is often used by police officers. Our biggest competitor is really our self!

Background: 
Autumn of 2015: JuShinKan lead a pre-project at the dojo with the help of Tess, Trygve and Øystein, with the support of the local Association for the Blind and the Sports Council of Rogaland’s programme Idrett+. ES_LOGO_rgbThen in November 2015, JuShinKan received a 2-year project grant from the Norwegian ExtraFoundation for Health and Rehabilitation (Extrastiftelsen) to develop the integration of differently-abled into aikido training.
So in 2016 we’ll be focusing on the sight impaired, and in 2017 on the movement impaired and we’ve now officially started the project. The aim is to spread our experience to other aikido dojo’s.

Advertisements

2 thoughts on “En Kampsport for Blinde? / A Martial Art for the Blind?

  1. Good luck!
    Here in Amsterdam we have some impaired person at practice but on a different level.

    I am sure Aikido is perfect also in this case!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s