Samurai Summer Camps – 2022

(for English version, scroll down)

Liker du japansk kultur? Her har du en anledning å fordype deg i samurai-verdenen i en hel uke! 

Hva vi gjør?
Vi får trening (aikido, tresverd og trestokk), japansk kultur med språk, origami, kalligrafi, mat, anime med mere. Du får låne en uniform og en våpenbag med sverd & stokk som må passes på hele uken. Og vi får lære og øve på aikido’ens filosofi som går på at alle hjelper til for at alle i gruppen skal trives og lære. Elektronikk-fri uke! Ved fint vær er vi også litt ute!

Alder: 9-15 år (max 20 stykk).
Kun for barn bosatt i Stavanger Kommune, samt egne medlemmer.

Når: Uke 31 (1-5 august) FULLT! eller Uke 32 (8-12 august) FULLT!
Dag/Tid: hver ukedag fra 9-16 (barn kan leveres 8 om du jobber)
Pris: Gratis, frokost og lunsj inngår
Forsikring: Barnet blir meldt inn i JuShinKan aikidoklubben fordi vi får obligatorisk kampsport forsikring gjennom vårt medlemskap i Kampsportforbundet (uten kostnad eller forpliktelse etter leiren).

Registrering:
Det var stor pågang, leirer og ventelister er fulle – vi mottar derfor ikke flere søknader.

Til deg som har søkt: Svar om du har fått plass kommer i begynnelsen av juni. Om du ikke får plass er du på venteliste.

OBS: halvparten av plassene er forbeholdt ikke-medlemmer, og noen plasser er forbeholdt barn fra lavinntektsfamilier og barn med funksjonsutfordringer. Kontaktinfo: Jacqueline 98250628 / aikimama@gmail.com

Man kan også følge med arrangementet i FB-event’en, klikke gjerne “deltar” eller “interessert” på vegne av barnet ditt!

Støttet av Barnas Sommer / Stavanger Kommune

———-English————

Interested in Japanese culture? Here you have an opportunity to immerse yourself in the Samurai world for a whole week!

What we will do:
In addition to the training (wooden sword, wooden stick and aikido), you’ll be introduced to Japanese culture with Japanese language, origami, calligraphy, food, anime and more. You get to borrow a uniform and a weapons bag with a sword & a stick that you must take care of all week. And we will learn and practice the philosophy of aikido which is that everyone helps out so that everyone in the group thrives and learns. Electronics free week. We’ll be out a bit if the weather is good.

Age: 9-15 years / year-old (max 20 kids)
NB: Only for kids living in Stavanger Kommune, or club members.
When: Week 31 (1-5 August) FULL! Week 32 (8-12 August) FULL!
Day / Time: every day of the week from 9-16 (drop-off possible from 8 if you work)
Price: Free, breakfast and lunch included

Insurance: The child will be registered in JuShinKan Aikido club because we get mandatory martial arts insurance through our membership with the Martial Arts Federation – without any cost or obligation after the camp.

Application/Registration:
We do not accept any more applications – the camps and the waiting lists are full.

For those who have an active application: Notification of acceptance will come beginning June. If you do not get a place, you may chose to be on a waiting list. If your summer plans change, please notify us so the next person on the waiting list gets a chance!

NOTE: minimum half of the spots are reserved for non-members, some places are reserved for children from low-income families and differently-abled kids. Kontaktinfo: Jacqueline 98250628 / aikimama@gmail.com


You can also follow us through the FB-event, do click “going” or “interested” on behalf of your child!

Supported by Barnas Sommer / Stavanger Municipality


Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s